Search word: . Results: 3191
A Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium estélye
A kolozsvári magyar királyi postaigazgatóság helyközi távíró-hálózati térképe
A Kínai Birodalom és a Japán Császárság térképe
A központi távírda gépterme 1930 körül
A Lakihegyi adó az 1968 évi rekonstrukció után, a munkában résztvevő emberek aláírásával
A Lakihegyi adóállomás távlati képe
A lakihegyi ledöntött antenna
A levélpostai küldemények száma Magyarországon,1895
A litván posta (Lituania Post) által használt levélzsák
A m. kir. posta propaganda irodája
A m.kir.posta propaganda irodája
A magyar királyi postatisztképző tanfolyam tanári kara és hallgatói 1925-26 évben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1850-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1867-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1887-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1896-ban
A Magyar Királyság térképe
A Magyar Királyság térképe a postaállomások és útvonalak jelöléséve
A Magyar Királyság és a határőrvidék pénzintézeteit és ipartársulatait, úgy távírda és vasúti hálózatát ábrázoló térkép
A Magyar Királyság és a környező országok térképe, 1690 körül
A Magyar Királyság és kapcsolódó részeinek postatérképe
A Magyar Korona országai interurbán távbeszélő-hálózatának térképe az 1907. év végén
A Magyar Korona országai távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1908
A Magyar Korona országai távírdahálózatának részletes térképe