Search word: . Results: 3540
A Magyar Királyság térképe
A Magyar Királyság térképe a postaállomások és útvonalak jelöléséve
A Magyar Királyság és a határőrvidék pénzintézeteit és ipartársulatait, úgy távírda és vasúti hálózatát ábrázoló térkép
A Magyar Királyság és a környező országok térképe, 1690 körül
A Magyar Királyság és kapcsolódó részeinek postatérképe
A Magyar Korona országai interurbán távbeszélő-hálózatának térképe az 1907. év végén
A Magyar Korona országai távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1908
A Magyar Korona országai távírdahálózatának részletes térképe
A Magyar Korona országai távírdahálózatának részletes térképe, 1910
A Magyar Korona országainak posta és távírdai térképe
A Magyar Korona országainak telegráfhálózata 1892-ben
A Magyar Korona országainak telegráfhálózata 1892-ben
A magyar mozgó adó (1943-1944) képei
A Magyar Posta 1000. felújított gépkocsija
A Magyar Szent Korona országainak területén lévő vasutak rakhelyfekvésének átnézeti ábrája
A Magyar Televízió felvevőkamerája
A Magyar Televízió stúdiója
A MANSz kulturális csoportjának rendezvénye a Postás Otthonban, a Benczúr utcában
A Miskolci Postapalota átadása, 1937
A nagyszebeni postahivatal udvara
A Nagyváradi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A nagyváradi posta és távírda igazgatósági kerület postajárati ábrája
A Nógrád megyei törvényhatósági távbeszélő-hálózat vonalainak iránynyomtervezete
A Poprád - Felkai postahivatal alkalmazottai