Search word: . Results: 3540
A posta járműtelep kovácsműhelye
A posta központi cipőműhelyének munkatársai
A posta segédtiszti tanfolyamának hallgatói, 1953-54 tanévben, csoportkép
A posta tanonciskolájának lebombázott tornaterme
A Posta Távírda - és Távbeszélő műszerészek Dalköre
A Posta Távírda és Távbeszélő műszerészek Dalköre egy gyermeknapi szereplésen
A posta és távirda altisztek országos egyesületének nyíregyházi csoportja.
A Postaforgalmi Technikum ünnepélyes megnyitása
A postamesterek egyesületének tisztviselői
A postamesterek egyesületének épülete
A postaszállításra használt magyar-osztrák vasutak és az ezekkel csatlakozó külföldi vasutak menetrendi ábrája
A postavezérigazgatóság épülete
A postavezérigazgatóság épülete
A Pozsonyi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1912
A Páva utcai garázs személyzete
A Pécsi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1912
A pécsi m. k. posta- és távírdaigazgatóság távírdaépítési kerületeinek térképe
A pécsi magyar királyi posta- és távirda igazgatóság személyzete az alapítás 10. évfordulója alkalmából, 1897. szeptember 1.
A pécsi magyar királyi posta- és távirda igazgatóság személyzete az alapítás 20. évfordulója alkalmából, 1907. szeptember 1.
A pécsi posta és távírdaigazgatóság személyzete
A rádió-távíróállomások hivatalos térképe
A Soproni Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A soproni közigazgatási terület térképe
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság postatérképe (Horvátország nyugati része és Szlovénia)