Search word: . Results: 3751
A m.kir.posta propaganda irodája
A magyar királyi postatisztképző tanfolyam tanári kara és hallgatói 1925-26 évben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1850-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1867-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1887-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1896-ban
A Magyar Királyság térképe
A Magyar Királyság térképe a postaállomások és útvonalak jelöléséve
A Magyar Királyság és a határőrvidék pénzintézeteit és ipartársulatait, úgy távírda és vasúti hálózatát ábrázoló térkép
A Magyar Királyság és a környező országok térképe, 1690 körül
A Magyar Királyság és kapcsolódó részeinek postatérképe
A Magyar Korona országai interurbán távbeszélő-hálózatának térképe az 1907. év végén
A Magyar Korona országai távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1908
A Magyar Korona országai távírdahálózatának részletes térképe
A Magyar Korona országai távírdahálózatának részletes térképe, 1910
A Magyar Korona országainak posta és távírdai térképe, 1894
A Magyar Korona országainak telegráfhálózata 1892-ben
A Magyar Korona országainak telegráfhálózata 1892-ben
A magyar mozgó adó (1943-1944) képei
A Magyar Posta 1000. felújított gépkocsija
A Magyar Szent Korona országainak területén lévő vasutak rakhelyfekvésének átnézeti ábrája
A Magyar Televízió felvevőkamerája
A Magyar Televízió stúdiója
A MANSz kulturális csoportjának rendezvénye a Postás Otthonban, a Benczúr utcában