Search word: Történeti térképgyűjtemény (D23). Results: 214
A balassagyarmati távbeszélő-hálózat iránynyom-tervezete
A budapesti m. kir. posta- és távírdaigazgatóság kerületébe osztott posta- és távírdahivatalok térképe
A Christiania Telefontársaság hálózatának térképe
A debreceni gócterület szállítási térképe, 1988
A debreceni m. kir. postaigazgatósági kerület távbeszélő-hálózati térképe, 1933
A debreceni m. kir. postaigazgatósági kerület távbeszélő-hálózati térképe, 1934
A debreceni m. kir. postaigazgatósági kerület távírdahálózati térképe, 1935
A debreceni magyar királyi postaigazgatósági kerület távírdahálózati térképe, 1934
A dombóvári gócterület szállítási térképe, 1988
A győri gócterület szállítási térképe, 1988
A hatvani gócterület szállítási térképe, 1988
A kecskeméti gócterület szállítási térképe, 1988
A kolozsvári magyar királyi postaigazgatóság helyközi távíró-hálózati térképe
A Kínai Birodalom és a Japán Császárság térképe
A levélpostai küldemények száma Magyarországon,1895
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1850-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1867-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1887-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1896-ban
A Magyar Királyság térképe
A Magyar Királyság térképe a postaállomások és útvonalak jelöléséve
A Magyar Királyság és a határőrvidék pénzintézeteit és ipartársulatait, úgy távírda és vasúti hálózatát ábrázoló térkép
A Magyar Királyság és a környező országok térképe, 1690 körül
A Magyar Királyság és kapcsolódó részeinek postatérképe