Search word: . Results: 3191
A postamesterek egyesületének tisztviselői
A postamesterek egyesületének épülete
A postaszállításra használt magyar-osztrák vasutak és az ezekkel csatlakozó külföldi vasutak menetrendi ábrája
A postavezérigazgatóság épülete
A postavezérigazgatóság épülete
A Pozsonyi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1912
A Páva utcai garázs személyzete
A Pécsi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe, 1912
A pécsi m. k. posta- és távírdaigazgatóság távírdaépítési kerületeinek térképe
A pécsi magyar királyi posta- és távirda igazgatóság személyzete az alapítás 10. évfordulója alkalmából, 1897. szeptember 1.
A pécsi magyar királyi posta- és távirda igazgatóság személyzete az alapítás 20. évfordulója alkalmából, 1907. szeptember 1.
A pécsi posta és távírdaigazgatóság személyzete
A rádió-távíróállomások hivatalos térképe
A Soproni Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A soproni közigazgatási terület térképe
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság postatérképe (Horvátország nyugati része és Szlovénia)
A szolnoki gócterület szállítási térképe, 1988
A székesfehérvári gócterület szállítási térképe, 1988
A Temesvári Igazgatóság távbeszélő-hálózatának térképe
A temesvári postaigazgatóság műszaki osztálya
A világ rádióállomásai táblázatokban és térképen, 1943
A zentai postahivatal tisztviselői
Abaúj-Torna megye úthálózatának térképe
Adatátviteli berendezés, Data Dinamics 390