Search word: Történeti térképgyűjtemény (D23). Results: 104
A balassagyarmati távbeszélő-hálózat iránynyom-tervezete
A Christiania Telefontársaság hálózatának térképe
A Kínai Birodalom és a Japán Császárság térképe
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1850-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1867-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1887-ben
A Magyar Királyi Távírda hálózata 1896-ban
A Magyar Királyság és a határőrvidék pénzintézeteit és ipartársulatait, úgy távírda és vasúti hálózatát ábrázoló térkép
A Magyar Királyság és a környező országok térképe
A Magyar Királyság és kapcsolódó részeinek postatérképe
A Magyar Királyság térképe a postaállomások és útvonalak jelöléséve
A Magyar Királyság térképe, 1718
A Magyar Korona országai interurbán távbeszélő-hálózatának térképe az 1907. év végén
A Magyar Szent Korona országainak területén lévő vasutak rakhelyfekvésének átnézeti ábrája
A Nagyváradi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A Nógrád megyei törvényhatósági távbeszélő-hálózat vonalainak iránynyomtervezete
A Pécsi Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A pécsi m. k. posta- és távírdaigazgatóság távírdaépítési kerületeinek térképe
A rádió-távíróállomások hivatalos térképe
A Soproni Igazgatóság távbeszélő-hálózatának részletes térképe
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság postatérképe (Horvátország nyugati része és Szlovénia)
A Temesvári Igazgatóság távbeszélő-hálózatának térképe
Abaúj-Torna megye úthálózatának térképe
Arad megye térképe